You are currently viewing GIẢI BÀI TẬP SGK TIN HỌC LỚP 10 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG – BÀI 5

GIẢI BÀI TẬP SGK TIN HỌC LỚP 10 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG – BÀI 5

GIẢI BÀI TẬP SGK TIN HỌC 10 KNTT

BÀI 5. DỮ LIỆU LÔGIC

HỎI:
1. Cho mệnh đề p là “Hùng khéo tay” , q là “Hùng chăm chỉ”. Em hãy diễn giải bằng lời các mệnh đề “p AND NOT q”; “p OR q” và đề xuất một hoàn cảnh thích hợp để phát biểu các mệnh đề đó. Ví dụ, mệnh đề “NOT p” nghĩa là “Hùng không khéo tay”.
2. Cho Bảng 5.3 như sau. Phương án nào có kết quả sai?

TRẢ LỜI

1. Nếu mệnh đề p là “Hùng khéo tay” , q là “Hùng chăm chỉ” thì mệnh đề “p AND NOT q” có nghĩa là Hùng khéo tay nhưng không chăm chỉ. Mệnh đề đó có thể sử dụng trong trường hợp ví dụ Hùng làm cái gì cũng đẹp nhưng không chịu làm. Còn mệnh đề “p OR q” có nghĩa Hùng khéo tay hoặc chăm chỉ, ví dụ trong tình huống cần phải làm một việc rất tỉ mỉ nhưng Hùng đã làm nhanh và tốt, để làm được như vậy Hùng phải khéo tay, hoặc phải rất chăm chỉ mới có thể thực hiện được.

2. Phương án C.

HỎI:
Em hãy tìm một vài ví dụ về thông tin có hai giá trị đối lập, có thể quy về kiểu lôgic.

TRẢ LỜI

Một số ví dụ về các thông tin có hai giá trị đối lập.

– Loại ảnh: màu/ đen – trắng.

– Tình trạng gia đình: Độc thân/đã kết hôn.

– Dân tộc: Kinh/ít người.

LUYỆN TẬP
1. Một hình tạo bởi nửa hình tròn đơn vị và một hình chữ nhật trong mặt phẳng toạ độ như minh hoạ trong Hình 5.4. Hãy viết biểu thức lôgic mô tả hình vẽ.

TRẢ LỜI

1. Biểu thức lôgic mô tả hình vẽ là

((x2+ y2≤1) ^ (x> 0)) v ((|x| ≤ 1) ^ (|y|≤ 1) ^(y<0)).

2. p và NOT p luôn có một giá trị bằng 0 và một giá trị bằng 1.

Phép toán AND luôn cho kết quả bằng 0 khi có một toán hạng bằng 0, trong khi đó phép toán OR luôn luôn cho giá trị bằng 1 nếu có một toán hạng bằng 1.

VẬN DỤNG
Trong mạch điện có các công tắc và bóng đèn, ta quy ước các công tắc đóng thể hiện giá trị lôgic 1 và công tắc mở thể hiện giá trị lôgic 0; đèn sáng thể hiện giá trị lôgic 1 còn đèn tắt thể hiện giá trị lôgic 0.
a) Cho một mạch điện nối tiếp có hai công tắc K1 và K2, nối với một bóng đèn như Hình 5.5. Giá trị logic của đèn được tính qua giá trị lôgic của các công tắc K1 và K2 như thế nào?
b) Cho mạch điện mắc song song như Hình 5.6. Giá trị logic của đèn được tính qua giá trị lôgic của các công tắc K1 và K2 như thế nào ?

TRẢ LỜI

Mạch điện có hai công được mắc nối tiếp và song song với nhau là những thể hiện vật lí của hai phép toán nhân và cộng lôgic

a) Đèn chỉ sáng khi và chỉ khi công tắc K1 đóng VÀ công tắc K2 đóng. Vậy giá trị lôgic của đèn thể hiện bởi K1 AND K2.

b) Đèn chỉ sáng khi và chỉ khi công tắc K1 đóng HOẶC công tắc K2 đóng hoặc cả hai cùng đóng. Vậy giá trị lôgic của đèn thể hiện bởi K1 OR K2.

Trả lời