You are currently viewing TÀI LIỆU HỘI TRẠI 26-3

TÀI LIỆU HỘI TRẠI 26-3

TÀI LIỆU HỘI TRẠI 26 -3

Đoàn trường gửi quý thầy cô giáo, các em đoàn viên – thanh niên toàn trường tài liệu hướng dẫn hội trại 26-3.

Các hướng dẫn về hội trại, tổ chuyển đổi số của đoàn trường sẽ cập nhật liên tục lên đây.

Nội quy hội trại

Thể lệ các trò chơi hội trại

Hướng dẫn giải mật thư

Hướng dẫn các loại nút dây

Các loại dấu đi đường

Kỹ năng cắm trại

Lịch hội trại chi tiết

 

 

Trả lời