You are currently viewing Đề kiểm tra online – Giữa HKII Tin học 12

Đề kiểm tra online – Giữa HKII Tin học 12

Các em Đăng nhập Azota để làm bài nhé, nếu chưa có tài khoản thì Đăng kí tài khoản theo hướng dẫn. 

Thời gian làm bài là 60 phút, 20 câu hỏi trắc nghiệm. Nội dung kiểm tra thuộc bài 10, 11 SGK Tin học 12. Mỗi bạn chỉ được làm bài một lần, sau khi làm xong sẽ biết điểm ngay. 

Bài kiểm tra sẽ khóa lúc 23h00 ngày 12/4/2022. Các em hoàn thành sớm nha.

Trả lời