You are currently viewing Hướng dẫn phần mềm Inkscape cho Học sinh – Bài 2: Vận dụng vẽ quốc kì nước Anh

Hướng dẫn phần mềm Inkscape cho Học sinh – Bài 2: Vận dụng vẽ quốc kì nước Anh

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Inkscape cho Học sinh – Bài 2: Vận dụng vẽ quốc kì nước Anh bằng 2 cách

Nối tiếp nội dung bài 1, bài viết này hướng dẫn các bạn thực hiện nội dung vận dụng của bài 12 SGK tin học lớp 10 KNTT

Đối với quốc kì các nước Thái Lan, Lào, Myanmar thì vẽ tương đối đơn giản, các bạn vận dụng hướng dẫn trong bài 1 thì hoàn toàn có thể vẽ được dễ dàng. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn vẽ quốc kì nước Anh bằng 2 cách:
– Cách 1: Sử dụng các công cụ của phần mềm Inkscape để vẽ
– Cách 2: Đồ lại hình mẫu

Qua hướng dẫn trong bài viết này các bạn sẽ nâng cao kĩ năng sử dụng các công cụ của phần mềm Inkscape.
Mời các bạn xem video hướng dẫn:

Trả lời