You are currently viewing ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI TIN HỌC 11 ICT (TIN HỌC ỨNG DỤNG)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI TIN HỌC 11 ICT (TIN HỌC ỨNG DỤNG)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI TIN HỌC 11 ICT

Bài viết cung cấp cho các bạn Ma trận + Bản đặc tả + Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Tin học 11 ICT – Tin học ứng dụng

Đề có thể sử dụng cho Sách Kết nối tri thức và Cánh Diều vì từ Chủ đề 1 đến Chủ đề 5 là giống nhau ở 2 bộ sách

Đề gồm 2 phần: Phần trắc nghiệm 28 câu (7 điểm); Phần tự luận (3 điểm)

Tin 11 - Cuoi HKI - KNTT

Các bạn bấm vào biểu tượng   ở trên để xem trang tiếp theo hoặc trang trước đó

Trả lời