You are currently viewing Hướng dẫn phần mềm Inkscape cho Học sinh – Bài 4: Ghép các đối tượng đồ họa

Hướng dẫn phần mềm Inkscape cho Học sinh – Bài 4: Ghép các đối tượng đồ họa

Hướng dẫn phần mềm Inkscape cho Học sinh – Bài 4: Ghép các đối tượng đồ họa

Bài viết này hướng dẫn các bạn nội dung tiếp theo của bài 13 – Bổ sung các đối tượng đồ họa – SGK tin học lớp 10 KNTT: Các phép ghép đối tượng đồ họa

Các hình phức tạp có thể thu được bằng cách ghép từ các hình đơn giản. Qua bài học này, các bạn có thể vẽ được một số hình như sau:

Mời các bạn xem video hướng dẫn chi tiết:

Trả lời