You are currently viewing CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 10 KẾT NỐI TRI THỨC – BÀI 2. VAI TRÒ CỦA THIẾT BỊ THÔNG MINH VÀ TIN HỌC ĐỐI VỚI XÃ HỘI

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 10 KẾT NỐI TRI THỨC – BÀI 2. VAI TRÒ CỦA THIẾT BỊ THÔNG MINH VÀ TIN HỌC ĐỐI VỚI XÃ HỘI

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 10 KNTT

BÀI 2. VAI TRÒ CỦA THIẾT BỊ THÔNG MINH VÀ TIN HỌC ĐỐI VỚI XÃ HỘI

Câu 1. Em hãy chọn phương án sai.

A. Thiết bị thông minh là thiết bị số.

B. Thiết bị số là thiết bị thông minh.

C. Thiết bị thông minh có thể làm việc một cách tự chủ.

D. Thiết bị thông minh có thể tương tác với người sử dụng hay các thiết bị thông minh khác.

Câu 2. Trong các thiết bị sau đây, thiết bị nào không là thiết bị thông minh?

A. Máy tính bỏ túi.

B. Máy tinh xách tay.

C. Điện thoại di động kết nối được wifi

D. Robot lau nhà điều khiển qua Internet.

Câu 3. Trong các thiết bị sau đây, thiết bị nào là thiết bị thông minh?

A. Đồng hồ lịch vạn niên

B. Camera kết nối Internet

C. Máy fax truyền tài liệu qua đường điện thoại.

D. Máy ảnh số

Câu 4. Khẳng định nào sai trong các phương án sau:

A. Thiết bị thông minh là các thiết bị điện tử có thể hoạt động một cách tự chủ trong một mức độ nhất định nhờ các phần mềm điều khiển được cài đặt sẵn.

B. IoT là việc kết nối các thiết bị thông minh với nhau nhằm thu thập và xử lí thông tin một cách tự động.

C. Khả năng “bắt chước” của thiết bị thông minh nói riêng và của máy móc nói chung được gọi chung là trí tuệ nhân tạo.

D. Cách mạng công nghiệp 4.0 gắn liền với sự ra đời và phát triển của máy tính

Câu 5. Hệ điều hành nào sau đây không dùng trên máy tính?

A. WINDOWS

B. MS DOS

C. UNIX

D. ANDROID

Câu 6. Hệ điều hành nào sau đây không dùng trên điện thoại?

A. WINDOWS PHONE

B. MS DOS

C. iOS

D. ANDROID

Câu 7. Một số thành tự phát triển của Tin học là:

A. Hệ điều hành, Mạng và Internet, Các ngôn ngữ lập trình bậc cao.

B. Hệ điều hành, Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Tự động hóa.

C. Hệ điều hành, Mạng và Internet, Giải quyết các bài toán khoa học kĩ thuật.

D. Mạng và Internet, Các ngôn ngữ lập trình bậc cao, Tự động hóa.

Câu 8. Phương án nào sau đây không phải mạng xã hội?

A. Youtube

B. Twitter

C. Instagram

D. Google

ĐÁP ÁN

1.B

2.A

3.B

4.D

5.D

6.B

7.A

8.D

 

Trả lời