You are currently viewing Hướng dẫn phần mềm Inkscape cho Học sinh – Bài 3: Các đối tượng hình khối, thiết lập màu tô, màu vẽ

Hướng dẫn phần mềm Inkscape cho Học sinh – Bài 3: Các đối tượng hình khối, thiết lập màu tô, màu vẽ

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Inkscape cho Học sinh – Bài 3: Các đối tượng hình khối, thiết lập màu tô, màu vẽ.

Nối tiếp nội dung bài 2, bài viết này hướng dẫn các bạn nội dung của bài 13 – Bổ sung các đối tượng đồ họa – SGK tin học lớp 10 KNTT.

Inkscape cung cấp một số đối tượng đã được định nghĩa sẵn trong hộp công cụ như hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, hình elip, vòng cung, ngôi sao, đa giác, …Mỗi hình khối được đặc trưng bởi các thuộc tính khác nhau. Ta có thể thay đổi các thuộc tính đó để tạo ra các hình khối khác nhau:

Video trong bài viết này hướng dẫn giúp các bạn hiểu ý nghĩa các thuộc tính của một hình khối. Đồng thời hướng dẫn các bạn thiết lập màu tô: màu viền (stroke), màu nền (fill) cho các hình khối.

Mời các bạn xem video hướng dẫn chi tiết:

Trả lời