You are currently viewing Hướng dẫn phần mềm Inkscape cho Học sinh – Bài 5: Làm quen với đối tượng dạng đường

Hướng dẫn phần mềm Inkscape cho Học sinh – Bài 5: Làm quen với đối tượng dạng đường

Hướng dẫn phần mềm Inkscape cho Học sinh – Bài 5: Làm quen với đối tượng dạng đường

Bài viết này hướng dẫn các bạn nội dung bài 14 – Làm việc với đối tượng đường và văn bản – SGK tin học lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống

Điểm đặc trưng khi làm việc với đối tượng dạng đường trong phần mềm inkscape đó là các điểm neo. Ta có 2 loại điểm neo: điểm neo trơn và điểm neo góc.

Các thao tác với điểm neo: Chuyển loại điểm neo; thêm, xóa điểm neo; tách, ghép 2 điểm neo.

Qua bài học này các bạn có thể vẽ một số hình như sau:

Mời các bạn xem video hướng dẫn chi tiết:

Trả lời