You are currently viewing Phụ lục V – Phiếu đăng kí thông tin thí sinh tự do

Phụ lục V – Phiếu đăng kí thông tin thí sinh tự do

Phụ lục V- PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN THÍ SINH TỰ DO

       Từ ngày 01/7 đến ngày 18/7/2022, những thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp (thí sinh tự do) nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT), cụ thể:

     – Tải mẫu phiếu đăng ký thông tin cá nhân (Phụ lục V) và kê khai thông tin trên phiếu;

     – Nộp phiếu tại điểm tiếp nhận (đơn vị đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022, có thể là trường THPT thí sinh đã học hoặc trường THPT thuận tiện nhất cho thí sinh) để nhận thông tin tài khoản phục vụ công tác tuyển sinh.

      Mẫu phiếu đăng kí thông tin dành cho thí sinh tự do

Phiếu đăng kí thông tin dành cho thí sinh tự do

     Link tải phiếu đăng kí:

     – File word: https://docs.google.com/document/d/1DM-Vc9lQx1vZpd01JqZX28W21SeYsSFU/edit?usp=sharing&ouid=110230432987830949357&rtpof=true&sd=true

     – File PDF: https://drive.google.com/file/d/1cTpl979cNuRazxKWw05xqrE3CdJ1498f/view?usp=sharing

Trả lời