You are currently viewing

MA TRẬN, ĐỀ, ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HKII MÔN TIN HỌC 11 KNTT

Ma trận đặc tả, đề và đáp án kiểm tra Cuối HKII môn Tin học lớp 11 (nội dung ICT)

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cấu trúc đề 70% trắc nghiệm, 30% tự luận

KIEM TRA GIUA HKII TIN 11 KNTT

Các bạn bấm vào biểu tượng   ở trên để xem trang tiếp theo hoặc trang trước đó

Nếu thích các bạn có thể tải file word theo link sau:

Tin 11 – Giua HKII – KNTT

Trả lời