You are currently viewing CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 10 KẾT NỐI TRI THỨC – BÀI 9. AN TOÀN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 10 KẾT NỐI TRI THỨC – BÀI 9. AN TOÀN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 10 KNTT

BÀI 9. AN TOÀN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Câu 1. Điều nào sau đây sai khi nói về các đặc điểm của virus?

 1. Virus là các chương trình gây nhiễu hoặc phá hoại.
 2. Virus có khả năng tự nhân bản để lây lan.
 3. Virus không phải là một chương trình hoàn chỉnh.
 4. Virus chỉ hoạt động trên hệ điều hành Windows.

Câu 2. Điều nào sau đây là không đúng khi nói về cơ chế phát tán của worm?

 1. Tận dụng lỗ hổng bảo mật của hệ điều hành.
 2. Lừa người sử dụng tải phẩn mềm.
 3. Gắn mình vào một tệp khác để khi tệp đó được sử dụng thì phát tán.
 4. Chủ động phát tán qua thư điện tử và tin nhắn, lợi dụng sự bất cần của người dùng.

Câu 3. Điều nào sau đây sai khi nói về trojan?

 1. Trojan nhằm mục đích chiếm đoạt quyển và chiếm đoạt thông tin.
 2. Trojan cần đến cơ chế lây lan khi muốn khống chế một số lượng lớn các máy tính.
 3. Trojan là virus.
 4. Rootkit là một loại hình trojan.

Câu 4. Khi chơi game online em có nguy cơ cao nhất là :

 1. Tin giả
 2. Phần mềm độc hại
 3. Nghiện mạng
 4. Lộ thông tin cá nhân

Câu 5. Khi đọc báo mạng em có nguy cơ cao nhất là :

 1. Tin giả
 2. Phần mềm độc hại
 3. Bị quấy rối, bắt nạt
 4. Lộ thông tin cá nhân

Câu 6. Khi tham gia mạng xã hội em có nguy cơ nào ?

 1. Tin giả
 2. Lộ thông tin cá nhân
 3. Bị quấy rối, bắt nạt
 4. Tất cả các nguy cơ trên

Câu 7. Phần mềm nào sau đây là phần mềm diệt virus ?

 1. Unikey
 2. Bkav
 3. Microsoft Word
 4. Google Chrome

Câu 8. Phần mềm có khả năng lây lan và gây ra các tác động xấu đối với máy tính là:

 1. Virus, Worm, Trojan
 2. Virus, Worm
 3. Worm, Trojan
 4. Virus, Trojan

ĐÁP ÁN

1.4

2.3

3.3

4.3

5.1

6.4

7.2

8.2

 

Trả lời