You are currently viewing CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 10 KẾT NỐI TRI THỨC – BÀI 8. MẠNG MÁY TÍNH TRONG CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 10 KẾT NỐI TRI THỨC – BÀI 8. MẠNG MÁY TÍNH TRONG CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 10 KNTT

BÀI 8. MẠNG MÁY TÍNH TRONG CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI

Câu 1. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Mạng LAN là mạng mà các máy tính được kết nối trực tiếp với nhau qua cáp truyền tín hiệu.

B. Mạng LAN là mạng kết nối các máy tính trong một quy mô địa lí nhỏ.

C. Các máy tính trong mạng LAN cần được đặt trong một phòng.

D. Mạng LAN là mạng mà các máy tính được kết nối qua cùng một bộ thu phát wifi.

Câu 2. Phương án nào dưới đây là đúng?

A. Mỹ là quốc gia sáng tạo ra Internet nên cũng là chủ sở hữu Internet. Các quốc gia khác muốn tham gia vào Internet đều phải được phép của Chính phủ Mỹ.

B. Internet do Liên hợp quốc quản li. Các quốc gia đều có quyền sử dụng Internet. Ai cũng có thể tự kết nối vào mạng Internet.

C. Internet không có chủ nhưng có một tồ chức điều phối kĩ thuật và chính sách. Các tổ chức hay cá nhân tự nguyện tham gia vào Internet. Để được kết nối, họ sử dụng dịch vụ kết nối của các nhà cung cấp dịch vụ Internet.

D. Internet được hình thành một cách tự phát, các tổ chức hay cá nhân tự thoả thuận với nhau hoặc thuê qua một nhà cung cấp dịch vụ đường truyền để kết nối với nhau.

Câu 3. Phát biểu nào đủng?

A. Bất cứ dịch vụ trực tuyến nào (dịch vụ tương tác qua Internet) đều là dịch vụ đám mây.

B. Báo điện tử đăng tin tức hàng ngày là dịch vụ đám mây.

C. Nhắn tin ngắn trên điện thoại (SMS) là sử dụng dịch vụ đám mây.

D. Web-mail (thư điện tử trên giao diện web) là dịch vụ đám mây.

Câu 4. Phát biểu nào đúng?

A. IoT là mạng kết nối các thiết bị thông minh thông qua mạng Internet nhằm thu thập dữ liệu trên phạm vi toàn cầu.

B. IoT là mạng của các thiết bị thông minh nhằm thu thập và xử lí dữ liệu tự động.

C. IoT là mạng của các thiết bị tiếp nhận tín hiệu.

D. IoT là mạng của các máy tính, nhằm trao đổi dữ liệu với nhau.

Câu 5. Phương án nào không phải là nhà cung cấp dịch vụ Internet hiện nay?

A. Viettel

B. FPT

C. VINA

D. VNPT

Câu 6. LAN là viết tắt của cụm từ nào?

A. Logical Area Network

B. Local Area Network

C. Local Area Netscape

D. Logical Area Netscape

Câu 7. Các dịch vụ đám mây là:

A. Google Docs, Google Drive, Dropbox

B. Gmail, Google Drive, Zoom

C. Google Drive, Dropbox, Báo điện tử

D. Gmail, Báo điện tử, Zoom

Câu 8. Dịch vụ đám mây nào sau đây dùng để tìm đường?

A. Google Drive

B. Google Docs

C. Google maps

D. Dropbox

Câu 9. Phương án nào sau đây không phải là loại hình dịch vụ của điện toán đám mây?

A. Cho thuê phần mềm ứng dụng

B. Cho thuê thiết bị

C. Cho thuê nên tảng

D. Cho thuê hạ tầng

Câu 10. Lợi ích của IoT là:

A. Có thể thu thập dữ liệu trên diện rộng nhờ mạng máy tính.

B. Có thể làm việc ở những nơi có điều kiện bất lợi mà con người không làm được.

C. Có thể hoạt động liên tục, tự động, cung cấp dữ liệu tức thời.

D. Tất cả các phương án trên

ĐÁP ÁN

1.B

2.C

3.D

4.B

5.C

6.B

7.A

8.C

9.B

10.D

 

Trả lời