You are currently viewing Kế hoạch dạy học Toán 11 Cánh Diều công văn 5512 chi tiết

Kế hoạch dạy học Toán 11 Cánh Diều công văn 5512 chi tiết

Kế hoạch dạy học Toán 11 sách Cánh Diều

Kế hoạch dạy học Toán 11 sách Cánh Diều thực hiện theo Công văn 5512 của Bộ giáo dục.

Nội dung giảng dạy được phân bổ hợp lí, xen kẽ giữa Đại số và Hình học sắp xếp một cách khoa học và hợp lí.

Đối với trường hợp không có chuyên đề học tập:

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TOÁN 11 (Không có chuyên đề học tập)
Các bạn bấm vào biểu tượng   ở trên để xem trang tiếp theo hoặc trang trước đó

 

Đối với trường hợp có chuyên đề học tập:

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TOÁN 11 (Có chuyên đề học tập)

Các bạn có thể tải file word theo link sau:

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TOÁN 11 (Không có chuyên đề học tập).docx

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TOÁN 11 (Có chuyên đề học tập).docx

Sau khi bấm vào link trên, các bạn làm theo hướng dẫn ở hình dưới để lưu tệp về máy

Trả lời