You are currently viewing GIÁO ÁN TIN HỌC CHUẨN 5512 CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

GIÁO ÁN TIN HỌC CHUẨN 5512 CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

GIÁO ÁN TIN HỌC CHUẨN CV 5512 THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT MỚI 2018

 • Giáo án Tin học 10 KNTT biên soạn theo CV 5512
      Trọn bộ giáo án cả năm Tin học 10 sách Kết nối tri thức biên soạn theo CV 5512

  GIAO AN TIN 10 KNTT_CA NAM.docx
 • Giáo án Tin học 10 CD biên soạn theo CV 5512
      Trọn bộ giáo án cả năm Tin học 10 sách Cánh diều biên soạn theo CV 5512
 • Giáo án chuyên đề Tin học ứng dụng 10 KNTT biên soạn theo CV 5512
      Trọn bộ giáo án chuyên đề Tin học ứng dụng 10 sách Kết nối tri thức biên soạn theo CV 5512

  GIAO AN CĐ THUD_Tin10_KNTT_TT5512.docx
 • Giáo án chuyên đề Tin học ứng dụng 10 CD biên soạn theo CV 5512
      Trọn bộ giáo án chuyên đề Tin học ứng dụng 10 sách Cánh diều biên soạn theo CV 5512

  GIAO AN CĐ THUD_Tin 10_CD_TT5512.docx
 • Giáo án Tin học 11 KNTT biên soạn theo CV 5512
      Trọn bộ giáo án cả năm Tin học 11 sách Kết nối tri thức biên soạn theo CV 5512

  GIAO AN TIN 11 KNTT_TIN HOC UNG DUNG  
      Giáo án đang tiếp tục được cập nhật…
  HƯỚNG DẪN TẢI GIÁO ÁN

  Sau khi bấm vào các link trên, các bạn làm theo hướng dẫn ở hình dưới để lưu tệp về máy

Trả lời