You are currently viewing Hướng dẫn phần mềm Inkscape cho Học sinh – Bài 6: Làm việc với văn bản

Hướng dẫn phần mềm Inkscape cho Học sinh – Bài 6: Làm việc với văn bản

Hướng dẫn phần mềm Inkscape cho Học sinh – Bài 6: Làm việc với văn bản

Bài viết này hướng dẫn các bạn nội dung tiếp theo của bài 14 – Làm việc với đối tượng đường và văn bản – SGK tin học lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nội dung bài viết này là hướng dẫn các bạn làm việc với đối tượng văn bản trong phần mềm Inkscape.

Qua bài học này các bạn có thể định dạng văn bản theo một số mẫu như sau:

Mời các bạn xem video hướng dẫn chi tiết:

Trả lời